Audyt podatkowy

Audyt podatkowy jest świetnym narzędziem stosowanym w celu uzyskania informacji o jakości ksiąg podatkowych przedsiębiorstwa. Audyt poprzedzamy krótkim wywiadem, który dostarczy nam wstępnych informacji o aktywach i procesach mających miejsce w przedsiębiorstwie. Na tej podstawie wspólnie z klientami ustalamy zakres i szczegółowość audytu podatkowego.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu i weryfikacji ksiąg podatkowych potrafimy w efektywny sposób wskazywać nieprawidłowości w księgach podatkowych oraz związane z tym ryzyko podatkowe. Efekty naszej pracy dokumentujemy w formie szczegółowego raportu, do którego – w zależności od przydatności i możliwości prawnych – dołączamy w formie elektronicznej i/lub papierowej materiały dowodowe (np. zdjęcia, skany, ksera).

Audyt podatkowy może obejmować m.in.:

– przegląd ksiąg podatkowych,
– analizę umów i dokumentacji organizacyjno-prawnej,
– analizę przestrzegania terminów ustawowych,
– analizę sprawozdań finansowych i raportów,
– symulację uwzględniającą efekty audytu podatkowego,
– analizę wiarygodności podatkowej i ryzyka podatkowego,
– analizę rozrachunków publiczno-prawnych,
– analizę podatkową projektów, procesów, działań,
– opracowanie i prezentację raportu z audytu.

Informacje i wnioski zawarte w raporcie z audytu podatkowego są podstawą do działań naprawczych. Nasi doradcy mogą nadzorować przeprowadzenie takich działań przez służby wewnętrzne w Państwa przedsiębiorstwie lub przejąć cały proces na siebie. W obu przypadkach gwarantujemy skuteczne doprowadzenie działań naprawczych do końca.

Nasze usługi obejmują m.in.:

– konsultacje podatkowe,
– sporządzanie opinii podatkowych,
– występowanie o interpretacje podatkowe,
– monitoring zmian w przepisach podatkowych,
– analizę podatkową umów,
– analizę podatkową przedsięwzięć inwestycyjnych,
– analizę podatkową poszczególnych procesów/obszarów w przedsiębiorstwie,
– optymalizację podatkową
– planowanie podatkowe.