Bieżące doradztwo podatkowe

Zarówno optymalizacja podatkowa jak i planowanie podatkowe oznaczają zarządzanie podatkami.

W ramach tych usług zachęcamy Państwa do zarządzania wysokością obciążeń podatkowych oraz zarządzania ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie.

Szczególnie polecamy Państwu zapoznanie się z naszą ofertą która jest nowoczesną koncepcją zarządzania podatkami.

W ramach usług doradztwa podatkowego wyodrębniliśmy następujące obszary tematyczne:

– podatek dochodowy od przedsiębiorstw (CIT),
– opodatkowanie dochodów osobistych (PIT),
– podatek od towarów i usług (VAT),
– cło, akcyza,
– ceny transferowe,
– fuzje i przejęcia,
– międzynarodowe prawo podatkowe,
podatki i opłaty lokalne.