Postępowanie podatkowe

Nasi Klienci nie muszą znać trybów, metod i etapów postępowań podatkowych, które są zazwyczaj żmudne i skomplikowane.

Naszym obowiązkiem jest przejęcie tego ciężaru na siebie. Wyznaczeni doradcy reprezentują Klienta w całym procesie postępowania przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, a także przed sądami administracyjnymi I i II instancji. Prowadzą wszelką niezbędną korespondencję z organami administracji (w tym m.in.: wnioski, skargi, odwołania, wyjaśnienia).

Nasze usługi obejmują:

– bieżące doradztwo w zakresie toczących się postępowań,

– przygotowanie zarządu i/lub pracowników Klienta do złożenia wyjaśnień w prowadzonych postępowaniach,

– uczestnictwo w przesłuchaniach stron,

– sporządzanie wszelkich pism w ramach postępowania podatkowego (m.in.: zastrzeżeń do protokołów, pism wyjaśniających, odwołań i skarg od decyzji, wniosków o wstrzymanie wykonania decyzji),

– sporządzanie opinii prawno-podatkowych oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie objętym postępowaniem podatkowym,

– opracowanie skarg do sądów administracyjnych, reprezentacja w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, monitoring postępowania przed sądami administracyjnymi.