Wzór oświadczenia o dochodzie

Oświadczenie to pomaga stosować dla pracowników zatrudnianych w ciągu roku podatkowego, odpowiedniego progu podatkowego oraz zapewnia właściwe naliczanie podstawy do ZUS.

Pobierz wzór oświadczenia o dochodzie w PDF

No Responses to “Wzór oświadczenia o dochodzie”

Leave a Reply