Wzór umowy o dzieło z komentarzem

Należy pamiętać, aby poprawnie skonstruować warunki takich umów, gdyż organy podatkowe mogą próbować zakwalifikować czynności wykonywane w zakresie tych umów jako podlegające podatkowi VAT.

Pobierz Wzór umowy o dzieło w PDF

No Responses to “Wzór umowy o dzieło z komentarzem”

Leave a Reply