Wzór wniosku odroczenia terminu płatności raty

Na wniosek podatnika, organ podatkowy w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika, interesem publicznym może odroczyć termin płatności podatku, odroczyć zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej)

Pobierz wzór wniosku o odroczenie raty w PDF

No Responses to “Wzór wniosku odroczenia terminu płatności raty”

Leave a Reply