ETS rozstrzygnął kwestię ubezpieczenia przedmiotu leasingu

On March 14th, 2013, posted in: Aktualności by

| Tags: ,

ETS rozstrzygnął wątpliwości dotyczą ustalenia, czy usługę ubezpieczenia należy traktować jako usługę pomocniczą do usługi leasingu, czy też jako odrębne świadczenie – usługę ubezpieczenia zwolnioną z VAT. 17 stycznia 2013 r. ETS wydał wyrok w sprawie dotyczącej polskiej spółki zajmującej się świadczeniem usług leasingu maszyn i urządzeń (sygn. C-224/11).
ETS w swoim orzeczeniu wskazał, że co do zasady, usługa ubezpieczenia i usługa leasingu nie są tak ściśle związane, by uznawać je za jedno świadczenie gospodarcze.Nie ma w tym przypadku znaczenia, że w większości przypadków ubezpieczenie jest wymagane przez leasingodawcę. Wymóg objęcia ubezpieczeniem, nie może stanowić o tym, że usługa ubezpieczenia dostarczana przez leasingodawcę ma charakter nierozerwalny lub dodatkowy wobec leasingu.

W analizowanym wyroku ETS zajął także stanowisko w kwestii stosowania zwolnienia z opodatkowania usługi ubezpieczeniowej, w przypadku, gdy nie jest ona świadczona bezpośrednio przez leasingodawcę. ETS stwierdził, że usługa ubezpieczenia podlega zwolnieniu z opodatkowania i nie może być objęta podatkiem VAT tylko ze względu na fakt, że leasingodawca zawiera ubezpieczenie na wniosek swoich klientów z podmiotem trzecim, a następnie przenosi na nich dokładny koszt zafakturowany przez podmiot trzeci. W takim przypadku, o ile usługa ubezpieczeniowa i jej cena pozostaje niezmieniona, usługa nadal korzysta ze zwolnienia z VAT.

No Responses to “ETS rozstrzygnął kwestię ubezpieczenia przedmiotu leasingu”

Leave a Reply