5 lat przechowywania paragonów fiskalnych

Do 31 grudnia 2011 r. podatnicy mają możliwość przechowywania kopii paragonów fiskalnych przez dwa lata, licząc od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż.

Od 2012 roku paragony znów będzie trzeba przechowywać 5 lat do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stanowi, że dokumenty związane z rozliczeniem podatku powinny być przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zgodnie z art. 70 par. 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jednak Rozporządzeniem Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące wprowadzono okres 2 letni na przechowywanie paragonów.

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła zmiany i część przepisów z rozporządzenia trafiła bezpośrednio do ustawy, w której już nie określono skróconego okresu przechowywania dokumentów. Póki co MF nie określił żadnych szczególnych warunków w noweli ustawy co do przechowywania paragonów fiskalnych po 2011 roku.

No Responses to “5 lat przechowywania paragonów fiskalnych”

Leave a Reply