Jaka jest rola doradcy podatkowego w postępowaniu podatkowym?

Udział doradcy podatkowego w postępowaniu podatkowym pozwala ograniczyć uciążliwości związane z udziałem w czynnościach kontrolnych.

Udział doradcy w postępowaniu obejmuje nie tylko szereg czynności związanych z obsługą kontroli (jak udostępnianie dokumentów, uczestnictwo w przesłuchaniach świadków, oględzinach, podpisywanie protokołów itp.), ale również opracowanie strategii postępowania mającego na celu obronę racji podatnika.

Doradca sporządza wszelkie pisma procesowe (odwołania, zażalenia, skargi, wnioski) oraz zapewnia uczestnictwo doradcy podatkowego jako pełnomocnika klienta w czynnościach procesowych (przesłuchania, oględziny, rozprawy).

Doradca podatkowy uprawniony jest także do występowania w charakterze pełnomocnika przed sądem administracyjnym w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych ma też prawo wnoszenia kasacji.

Doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

No Responses to “Jaka jest rola doradcy podatkowego w postępowaniu podatkowym?”

Leave a Reply