Od 2011r. zmniejszenie jednorazowej amortyzacji

W 2010 r. wysokość jednorazowego odpisu wynosi 422 000 zł w przyszłym roku będzie ona o wiele mniejsza i będzie wynosić tylko 197 000 zł.

Jest to związane z końcem okresu obowiązywania przepisów przejściowych, wprowadzonych ustawą z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 69, poz. 587).

Zgodnie z ich brzmieniem w latach podatkowych rozpoczynających się w 2009 r. i 2010 r. obowiązuje wyższa kwota limitu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosząca 100 000 euro.

Natomiast, od 1 stycznia 2011 r. limit ten, zgodnie z art. 22k ust. 1 ustawy o PIT (odpowiednio art. 16k ust. 7 ustawy o CIT) ponownie wyniesie 50 000 euro.

No Responses to “Od 2011r. zmniejszenie jednorazowej amortyzacji”

Leave a Reply