Audyt podatkowy

On February 16th, 2010, posted in: Encyklopedia by

| Tags: ,

Audyt podatkowy ma na celu wskazanie zagrożeń i obszarów ryzyka w zakresie podatków. Identyfikuje ewentualne obszary, w których możliwe są oszczędności podatkowe, wskazuje dalszą politykę podatkową firmy. Pozwala na wczesne wykrycie błędów i nieprawidłowości popełnionych przez działy finansowo – księgowe przedsiębiorstw, oraz zagrożeń związanych ze stosowaną przez przedsiębiorstwo polityką podatkową. Może być przeprowadzany raz w roku lub cyklicznie po zakończeniu określonego okresu rozrachunkowego i obejmować podatkowe księgi przychodów i rozchodów jak również księgi rachunkowe prowadzone przez przedsiębiorstwo.

No Responses to “Audyt podatkowy”

Leave a Reply