Usługi

Kancelaria Doradztwa Podatkowego oferuje Państwu usługi w zakresie:

Informacje szczegółowe na temat oferowanych usług:

Ekspertyzy podatkowe – stała bądź doraźna obsługa w zakresie prawa podatkowego, udzielanie porad i opinii podatkowych w zakresie zobowiązań prawnopodatkowych, pomoc w optymalizacji obciążeń podatkowych, ocena ryzyka podatkowego.

Postępowanie podatkowe lub skarbowe– prowadzenie postępowań podatkowych, pomoc oraz reprezentacja Klientów przed organami administracji podatkowej, w ramach postępowań podatkowych prowadzonych przez te organy oraz występowanie w imieniu Klientów przed sądami administracyjnymi; sporządzanie wszelkiego rodzaju pism urzędowych m.in. zastrzeżeń do protokołu z kontroli, odwołań, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;

Międzynarodowe prawo podatkowe – analizy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dla podmiotów polskich prowadzących transakcje z zagranicą lub prowadzących działalność za granicą oraz dla podmiotów zagranicznych prowadzących działalność w Polsce; ustalanie rezydencji podatkowej; rozliczenia osób fizycznych, analizy dotyczące opodatkowania zakładów, oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych.

Podmioty zagraniczne a VAT– zwrot polskiego VAT, rejestracja firm zagranicznych dla celów VAT, przygotowywanie deklaracji VAT–7, deklaracji VAT-UE, Intrastat

Ryzyka podatkowe – stały nadzór nad działalnością, mającą wpływ w zakresie obowiązków podatkowych Klienta tak, aby właściwie ukształtować podejmowane przez niego działania w ramach aktualnie obowiązującego prawa podatkowego;

Rozliczenia podatkowe –  określanie procedury rozliczeń podatkowych oraz dokonywanie rozliczeń podatkowych na zlecenie Klienta

Przekształcenia spółek – doradztwo przy przekształceniach podmiotów gospodarczych – podziały, połączenia, wydzielenia, opiniowanie strony podatkowej całość działań prawnych poprzedzających przekształcenia oraz skutków przekształceń;

Ceny transferowe – sporządzanie dokumentacji dla potrzeb cen transferowych oraz doradztwo w zakresie cen transferowych, wskazywanie możliwości optymalizacji transakcji z podmiotami powiązanymi;

Audyt podatkowy – badanie prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania w zakresie wszystkich, bądź wybranych podatków, weryfikacja przyjętych przez firmę procedur podatkowych oraz identyfikacja ryzyka podatkowego; przedstawienie zaleceń co do właściwego sposobu rozliczeń mającego na celu eliminację potencjalnych uchybień oraz optymalizację podatkową;

Zapytania do Ministra Finansów – sporządzanie zapytania o wiążącą interpretację Ministra Finansów oraz pomoc w uzyskiwaniu interpretacji podatkowych;

Usługi księgowe –  kompleksowa obsługa w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i KPiR, z możliwością poszerzenia o elementy rachunkowości zarządczej/controllingu finansowego oraz analizy i ekspertyzy ekonomiczno – finansowe, obsługa w pełnym zakresie kadrowo-płacowym.